مین برد IMX323

مین برد دو مگاIP/DSP:3516C/سونی

مین برد IMX322

مین برد دو مگا پیکسل /DSP:3516C/IP/سونی